Image

SPØRRESKJEMA

VI ØNSKER DIN TILBAKEMELDING
Image

SPØRRESKJEMA

VI ØNSKER DIN TILBAKEMELDING
Image

SEND INN SKJEMA UNDER

Sommeren har forhåpentligvis gitt deg mange fantastiske dager på sjøen i din Nordkapp. Siden CoastKey er montert i din båt setter vi nå stor pris på om du vil gi din tilbakemelding og dele noen erfaringer ved å svare på spørsmålene under.