Image

SPØRRESKJEMA

VI ØNSKER DIN TILBAKEMELDING
Image

SPØRRESKJEMA

VI ØNSKER DIN TILBAKEMELDING
Image

SEND INN SKJEMA UNDER

Sommeren har forhåpentligvis gitt deg mange fantastiske dager på sjøen i din Nordkapp. Siden CoastKey er montert i din båt setter vi nå stor pris på om du vil gi din tilbakemelding og dele noen erfaringer ved å svare på spørsmålene under.

SPØRRESKJEMA

VI ØNSKER DIN TILBAKEMELDING

SPØRRESKJEMA

VI ØNSKER DIN TILBAKEMELDING

SEND INN SKJEMA UNDER

Sommeren har forhåpentligvis gitt deg mange fantastiske dager på sjøen i din Nordkapp. Siden CoastKey er montert i din båt setter vi nå stor pris på om du vil gi din tilbakemelding og dele noen erfaringer ved å svare på spørsmålene under.

(function ($, document, window) {
«use strict»;
(function () {
$(document).ready(function () {
if (window.elementorFrontend) {
if (typeof elementorFrontend.hooks !== «undefined») {
elementorFrontend.hooks.addAction(«frontend/element_ready/global», function ( $scope ) {
if ( $scope.find( «#forminator-module-5220» ).length > 0 ) {
if (typeof ($.fn.forminatorLoader) !== ‘undefined’) {
var front_loader_config = {«action»:»forminator_load_cform»,»type»:»forminator_forms»,»id»:5220,»render_id»:0,»is_preview»:true,»preview_data»:[],»last_submit_data»:[],»extra»:{«_wp_http_referer»:»\/cornerstone-endpoint»,»page_id»:»0″,»referer_url»:»»}};
front_loader_config.extra.referer_url = document.referrer;
$(‘#forminator-module-5220[data-forminator-render=»0″]’)
.forminatorLoader(front_loader_config);
}
}
});
}
}

if (typeof ($.fn.forminatorLoader) === ‘undefined’) {
console.log(‘forminator scripts not loaded’);
} else {
var front_loader_config = {«action»:»forminator_load_cform»,»type»:»forminator_forms»,»id»:5220,»render_id»:0,»is_preview»:true,»preview_data»:[],»last_submit_data»:[],»extra»:{«_wp_http_referer»:»\/cornerstone-endpoint»,»page_id»:»0″,»referer_url»:»»}};
front_loader_config.extra.referer_url = document.referrer;
$(‘#forminator-module-5220[data-forminator-render=»0″]’)
.forminatorLoader(front_loader_config);
}
});
})();
}(jQuery, document, window));ImageImageImage